Sunday, January 3, 2016

Fijn dat ze...

...er weer zijn. Op oudejaars avond waren Maud en Maartje nog in Amsterdam op nieuwjaars dag in Zuid Afrika. Happy New Year from the four of us!!!